Öğrenciler derneklere üye olamıyor

Öğrenciler derneklere üye olamıyor

07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller “ 164 maddesi 3.fıkrası (l) bendindeki; “(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar; l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,” hükümlerine göre; derneklere üye olan, üye kaydeden öğrencilere okul değiştirme cezası verilecek.

 Bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde de benzer madde bulunmaktadır.

Fakat 23.11.2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5253 sayılı Dernekler Kanunu; “Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler. Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.” diyor.

Bir öğrenci; satranç, gezi, spor, kültürel etkinlikler, halk oyunları, fotoğrafcılık, izcilik, yüzme, doğa gözlemciliği vb faaliyetlere yönelik kurulan derneklere velisinin izni ile neden üye olmasın ki? Öğrencilerin üye olmasına Dernekler Kanunu izin verirken yönetmelikle bu hakkı öğrencilerden neden alıyoruz?

“Dernek kurma hakkı

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.”

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.