MEB Şeflerinin İstekleri

MEB Şeflerinin İstekleri

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan şefler dertli.

 Şef kadrosu devletin hiyerarşik yapılanmasında en alt yönetici olarak işlem görmekte.Şube Müdürü gibi kadrolara görevde yükselme sınavlarında başarılı olan Şefler arasından atama yapılır.Ancak ne var ki, ağzıyla kuş tutsa da her şefin Şube müdürü olma imkanı yoktur. Kadro doluluğu, görevde yükselme sınavı açılmaması, puanlamadan dolayı açılan sınava girememe, girip başarılı olamama gibi durumlar şeflerin üst kadrolara yükselmelerine başlıca engellerdir.A ncak bu durum, kamu hizmetlerinin önemli oranda şeflerin sırtından yürütüldüğü gerçeğini değiştirmez.

                 
Ne var ki öteden beri şeflere; yaptıkları işe, taşıdıkları sorumluluğa denk maaş ve özlük hakları verilmemiştir. Mesela, halihazırda memur ile şef?lerin arasındaki maaş farkını biliyorsunuzdur, Kimi Şef 1700,00 TL Maaş almakta iken Kimi Memur ise 2.050,00 ?nin üzerinde maaş almaktadır. Ayrıca Şef ile diğer teknik hizmetleri sınıfında görev yapanlar arasında da  ortalama olarak 350- 450 arasında maaş farkı 2008 yılından beri vardır Bunun oluşum sebebi şundan kaynaklanmaktadır.  .Çünkü devlet şeflere aynen bilgisayar işletmenleri veya veri hazırlama kontrol işletmenleri gibi en çok üçüncü derece kadroyu uygun görmüştür.Şefin maaş derecesi 1/4'e ulaşsa da, kadro derecesi 3'te takılıp kalmaktaydı Bu uyumsuzluğun yansıması ise, özel hizmet tazminatından kaynaklanmaktadır.

Şöyle ki; halihazırda 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca 3. ve 4. derece şefler için %60 oranında özel hizmet tazminatı öngörülmüş iken ,1 ve 2. derece şef kadrosu olmadığı için tanım yapılmamıştır. Eğer 1. ve 2. derece şef kadrosu ihdas edilmiş olsaydı, o tarihte  sözgelimi; 2. derece şefin özel hizmet tazminatı %90, 1. derece şefin tazminatı ise %100'e yükselebilecekti.  Tıpkı, sözkonusu bakanlar kurulu kararı gereğince 4. derece şube müdürleri için %68 olarak belirlenen özel hizmet tazminat oranının 3. derecede %80'e, 2. derecede %100'e, 1. derece şube müdür için de %135'e yükseltilmesi gibi. Bu 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

2008 Yılında Teknik Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı vb gibi kadrolarda Özel Hizmet Tazminatlarına ortalama olarak % 30 zam yapılmasına rağmen hiyerarşik yapılanmasında en alt yönetici olarak işlem görmekte olan şeflerin ise yukarıdaki açıklamada da belirtildiği gibi 2. Derecede kadro tanımlanması yapılmadığı için hiç zam yapılmadı. 

Hali hazırda olan ve uygulanan  Özel Hizmet Tazminat Oranı ile ilgili veriler aşağıya çıkarılmıştır.

KADRO (GÖREV) UNVANI Derece Taz. Or. (%)

Şef      3.    % 60   talep edilen                  90-100 arası

Teknisyen (Yük.Ok.)   1-4                          %100

Şube Müdürü     1                                     % 135 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni  3-4          %55

G.İ.H.     5-7.                                             %49
  
Yukarıdaki Şema üzerinde düzeltme yapılması ve Şef?lerin tazminat oranlarının % 90-100 arasında uygulanması hususunda çalışmaların başlatılması ve Toplu Sözleşme Metninde yer alınması hususun önemle arz ederim.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.