Ebs,Kılık Kıyafet Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesini İstedik

Ebs,Kılık Kıyafet Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesini İstedik

Kılık Kıyafet Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesini İstedik

 2012 SBS Kılavuzu’nun kılık kıyafete ilişkin hükmüne dayanak olarak gösterilen yürürlükteki mevzuatlardan, gerek MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi gerek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’in kılık ve kıyafete ilişkin hükümleri güncelliğini kaybetmiştir. Günümüzde var olan uygulamanın bütünüyle gerisinde kalan darbe ürünü kılık kıyafet mevzuatının yeniden düzenlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı gönderdik.

2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Seviye Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu’nun “11. Sınavın Uygulanması” başlıklı kısmının (d) bendinde, “Öğrenciler ve görevliler, sınavda MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 23. maddesinde yer alan sınavlarda kılık kıyafet hükmüne uygun olarak hareket edeceklerdir. Öğrenciler, örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kılık ve kıyafetle sınava gireceklerdir” ifadesi yer almaktadır.

Kılavuzda atıfta bulunulan MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nin “Sınavlarda kılık ve kıyafet” başlıklı 23. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, Sınavlarda görevli personel, 16.7.1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelir. Örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler/adaylar merkezî sistem sınavlarına, öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kıyafetle girer” hükümleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Kılık-Kıyafet” başlıklı 141. maddesinde ise,Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personel ile işçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde ‘Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’ esaslarına uyulur” hükmüne yer verilmektedir.

Söz konusu hükmün atıfta bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’in 10. maddesinde, “İlkokullarda

              a. Kız öğrenciler: Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde baş açık saçlar temiz olup düzgün taranır. Saçlar, uzatılması halinde, örülür, imkân varsa beyaz kurdele takılır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.

             b. Erkek Öğrenciler: Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar kısa kesilmiş ve temiz olur. Mevsime göre giyecekleri pantolon, çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir”;

11. maddesinde ise, “Ortaokullarda

             a. Kız Öğrenciler: Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar temiz, düzgün taranmış olur. Saçlar, uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir. Zincir, kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. ziynet eşyası takılmaz.

             b. Erkek Öğrenciler:  Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Ancak, okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kapalı yakalı kazak giyilebilir. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Zincir, kolye vb. ziynet eşyası takılmaz” hükümleri bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, 2012 SBS Kılavuzu’nun kılık kıyafete ilişkin hükmüne dayanak olarak gösterilen yürürlükteki mevzuatlardan, gerek MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi gerek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik’in kılık kıyafete ilişkin hükümleri güncelliğini kaybetmiştir. Anılan hükümler, günümüzde var olan uygulamanın bütünüyle gerisinde kalmasına, hiçbir şekilde uygulama alanı bulmamasına rağmen, hala dayanak mevzuat olarak gösterilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır.

Bunun yanında, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenler ile 28 Şubat 1997 postmodern darbesini gerçekleştirenler hakkında ceza kovuşturması yürütülüyorken, o dönemde gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin ve idari tasarrufların meşruiyeti sorgulanıyor iken, yüz binlerce ilköğretim öğrencisinin, derslere ve sınavlara hala mezkûr dönemde hazırlanan kılık kıyafet düzenlemeleri doğrultusunda girmek zorunda bırakılması izaha muhtaçtır.

Halk iradesinin hiçe sayıldığı, gayrihukuki dönemlerin eseri olan, eğitimin paydaşlarının görüşü alınmaksızın emir ve talimatlarla düzenlenen kılık kıyafete ilişkin çağdışı düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, 12 Eylül darbecilerinin hazırladıkları kılık kıyafetle ilgili mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin okullarına ve sınavlara her yönüyle rahat edebilecekleri kıyafetlerle girmelerini sağlayacak hukuki ve fiili düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedik.


Talep yazımızı görmek için tıklayınız

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.