Mahkeme: KHK ile Sözleşmelilere Verilen Haklar KPSS ile Atananlara da Verilmelidir

Mahkeme: KHK ile Sözleşmelilere Verilen Haklar KPSS ile Atananlara da Verilmelidir

Batman İdare Mahkemesi, kanun hükmünde kararname ile sözleşmelilere verilen hakların KPSS puanıyla atananlara da verilmesine hükmetti.

Siirt’in Baykan İlçesi Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda öğretmen olarak görev yapan üyemizin; sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süresinin zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması, sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde, adaylığının kaldırılmasında değerlendirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için Batman İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasıyla sonuçlandı.

Anayasa’nın 10. maddesinde herkesin ayrım gözetilmeksizin eşit olduğuna, devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarına, 128. maddesinde kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğine, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hak ve yükümlülüklerinin, aylık ve ödeneklerinin ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceğinin anayasal güvence altına alındığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Uygulamayı İsteme Hakkı’ kenar başlığını taşıyan 17. maddesinde ‘Devlet memurları bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendilerine uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler’ kuralına yer verildiğine dikkat çekilen mahkeme kararında şöyle denildi:


657 sayılı Kanun’da kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği düzenlenmekte olup, sözleşmeli personelin de genel anlamda kamu görevlisi olduğuna kuşku bulunmadığı gibi sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak yeniden atananların unvan ve görevinde bir değişiklik ve bir kesintinin bulunmadığı, 657 sayılı Kanun’un sistematiği gereği aynı görevin iki farklı statüde yerine getirildiği açıktır. Bu hukuki ve fiili durum birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının kadrolu olarak atanması üzerine mesleğe yeni başlıyormuş gibi değerlendirilerek adaylık sürecine alınması, özlük ve parasal haklarının önceki hizmeti yokmuş gibi düzenlenmesi, kademe ve derecesinin eski görevi dikkate alınmadan belirlenmesi, kadrolu öğretmenlerin faydalandıkları zorunlu hizmet muafiyeti ya da özür grubu atamalarından faydalandırılmaması vb. diğer uygulamaların eşitlik ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, Siirt İli Baykan İlçesi Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda sözleşmeli okul öncesi öğretmeni olarak, sonra da aynı okula kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan davacının, sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı sürenin dikkate alınarak hizmetinden sayılması, kademe ve derece ilerlemesinin yapılması ve kamu görevine ilk başladığı 13.09.2006 tarihi esas alınarak sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde, adaylığının kaldırılmasında değerlendirilmesi, zorunlu hizmet uygulamasından muafiyet tanınması ve asıl memurluğa mevzuatla tanınan diğer haklardan (özür grubuna bağlı il içi ve il dışı atama vs.) yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”


Davalı idare ise, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin ve hizmet puanların emsali kadrolu öğretmenler gibi değerlendirileceği hususunun, anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin emredici bir hükmü olduğunu, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den önce KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atanan sözleşmeli öğretmenlerin atamalarının kadrolu görevlerine yapılan ilk atama olduğunu ve ilk atama şartları içinde değerlendirileceğini ileri sürerek davanın reddedilmesi gerektiğini savundu. MAHKEME KARARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.