Meb Yönetici Atamaya Balans Ayarı

Meb Yönetici Atamaya Balans Ayarı

28 Şubat 2013 “Meb Yönetici Atamaya Balans Ayarı

 28 şubat 2013 te çıkarılan yeni yönetici atama yönetmeliği adete günün

anlamına uygun olarak eğitimde yönetici atmalarında ortaya çıkartacağı sonuçlar
itibarı ile maalesef eğitime darbe niteliği taşımaktadır. Meb bu yönetmelikle
onarılması zor büyük bir hak gaspına ve hukuksuz, ölçüsüz, torpil atamalarına geniş
bir kapı aralamıştır. Özgür eğitim sen olarak yönetmeliği incelediğimizde sanki bu
yönetmeliği uzun bir süredir hazırlamaya çalışanlar acelece hazırlanmış görünse de
bunun aslında çok uzun zamandır hazırlıkların yapıldığı görülmektedir. Ancak bunca
zamandır üzerinde çalışılan ve eğitim camiamızın çoğunu doğrudan etkileyecek böyle
bir önemli çalışmanın beklentileri karşılama bir yana liyakat ve kariyerin esasını teşkil
eden sınav, hizmet yılı vb. ölçütleri tamamen anlamsızlaştıran ve tamamen sübjektif
olan mülakat esasına dayandığı görülmektedir. Bu durum yöneticilerle ilgili temel
ölçüleri netleştirmek yerine maalesef tam tersi tüm ölçüleri belirsizleştirmiştir. MEB,
1,5 yıl bekledikten sonra, Rektör atama modelinin aynen kopya ederek uygulanması
mümkün olmayan adaletten yoksun yeni bir yönetici atama sistemi getirmiştir.
Eksiklikler:
1. İlk atama dönemi herhangi bir takvime bağlanmamış il mem lere istemeleri
halinde hiçbir zaman atama yapmam özgürlüğüne sağlanmıştır.
2. Yeni Atamalarda Değerlendirme Komisyonları (50 kişi için 1 komisyon) Etkili
Olacaktır. (Müdür ve müdür yardımcılığı atamalarında tamamen belirleyici olacak
sözlü sınavı getirilmiş baş yardımcılık ise hiçbir ölçü olmadan tamamen il mem ve
valilik inisiyatifine verilmiştir.)
Yapılan sınavlar üzerinde bile şaibeler dolaşırken Türkiye'nin kamu sisteminde yaygın
olan kayırmacılığın sözlü sınav komisyonları ile iyice önünün açılacağı ortadadır.
3. Vali Üç Aday Arasından Atama Yapacak: Yeni yönetmeliğe göre her aday tercih
ettiği her eğitim kurumu için sözlü sınava girecektir. Bunun fiili olarak uygulanması
neredeyse imkansız bir hüküm olduğu başından bellidir. Diğer taraftan valiliğe
gönderilecek ilk üç adayın hangi kriterlere göre seçileceği belirsiz olup kayırmacılığa
davetiye çıkartmaktadır
4. Kazanılmış Haklar Yok Sayılmaktadır Yeni yönetmelikte daha önce kazanılmış
olan pek çok hak yok sayılmıştır. Örneğin, kurucu müdürlük, müdür yetkililik ve
daha önce yöneticilik yapmış ancak herhangi bir gerekçeyle yöneticilikten ayrılanların
kazanılmış hakları ne olacak? Uzun yıllar yöneticilik yapmış ancak herhangi bir
sebeple yöneticiliği düşen veya yöneticilikten ayrılanların tekrar yöneticiliğe dönmek
isteyenlerin durumu ne olacak?
5. Sendikaların sürece katılımı engellenmiştir(komisyonlar)
6. Tüm yönetici kademe(müdürlük, başyardımcılık, yardımcılık) şartları için 3-5
yıl öğretmelik yapmak yeterli görülmüştür. ( Müdürlük Şartı Olan Yöneticilik
Yapma Hükmü Kaldırılmıştır.)
7. İsteğe bağlı yer değiştirmeler köy ve beldelerle sınırlı tutulmuş, daha önceki
yönetmeliklerde olup uygulanmayan iller arası yer değiştirmeler tamamen
kaldırılmıştır.
8. Müdür başyardımcılığını tanımdan tamamen kaldırılmış atama tamamen il mem
müdürünün inisiyatifine bırakılmıştır. Okul müdürlerine büyük sorumluluklar
verilmiş ancak birlikte çalışacağı en yakın mesai arkadaşı Müdür başyardımcısı
seçme hakkı il mem müdürünün teklifine bırakılmıştır.
Kurum tiplerini Yönetim kademeleri kaldırtmıştır(Daha önce var olan A, B, C
okul tipi tanımlamaları kaldırılmıştır, her okul için aynı şartlar aranmaktadır)
Binlerce öğrencisi olan bir okul ile sadece 50-100 öğrencisi olan tek katlı 3-4 derslikli bir
okulu eşdeğer görülmüştür.
10. Anadolu lisesi fen lisesi ve Meslek Liseleri ile İmam Hatip Mesleki Liselerinde
öncelik şartları kaldırılmıştır.
11. Yeniden atamalar ve geçmiş döneme ait yöneticilerin atanmalarıyla ilgili
herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.
12. Kapatılan dönüşen okullar ile norm fazlalarına herhangi bir açıklayıcı
düzenleme getirilmemiştir.
13. Daha önce yöneticilik yapan veya yöneticilikten ayrılanların durumuna herhangi
bir açıklamaya yer verilmemiştir.
14. Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu: Sözlü sınav puanı da belirlendikten sonra
değerlendirme;
- Sınavdan alınan puanın %50'si
- Sözlü sınavından alınan puanın %30'u
- En az da Ek-1 Değerlendirme Formunun %20'si atamaya esas puanı belirleyecektir.
Buna göre en yüksek puanı toplayan 3 aday valiliğe teklif edilecek ve valilikçe bir
tanesinin ataması yapılacaktır.
Buradan da anlaşılmaktadır ki Sözlü Sınav atama için belirleyici olacaktır. Ek-1
Değerlendirme formunun hiçbir anlamı kalmamaktadır. Çünkü yazılı sınav ve Sözlü sınavın
değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Oysa ki değerlendirme formunda 100
puana ulaşmak mümkün değildir.
Ek-1 formunda Müdürlükte geçirilen süreler herhangi bir puan verilmemiş,
15. Sözlü sınavlarda : Danıştay kararları ile sabit hale gelmiş olan sözlü sınavların
objektifliğini düzenleyen önceden soru hazırlama, kurayla soru belirleme ve kayıt
altına alma işlemeleri ile ilgili açıklama bulunamamaktadır.
1. Liyakat ve adaletin günümüzde en objektif ölçütü olan sınav ve başta yöneticilikte
geçen süreler olmak üzere hizmet yılı ile yüksek lisans, doktora vb gibi kriterlerin
atamalarda belirleyici olması gerekmektedir.
2. Derhal bu yönetici atama yönetmeliği geri çekilmeli tüm sendikalar ve eğitim
uzmanlarının ortak aklıyla ilk belirttiğimiz maddeye göre yeni adil ve objektif bir
yönetici atama yönetmeliği oluşturulmalıdır.
3. Batman özgür eğitim-sen olarak bakanlığın 1,5 yılda hazırladığı yönetmeliği
biz tüm eğitim çalışanları ve sendikaların kabul edebileceği şekilde 10 günde
hazırlayıp bakanlığa sunabileceğimizi ifade ediyoruz.
Kısa ve öz olarak bu yönetmelikteki sorun sadece yönetici atamada sözlü sınavının tamamen
belirleyici olması ile sınırlı değil, teknik olarak da içerik olarak da saydığımız gibi birçok
sorun vardır. Uygulanması mümkün değil ancak uygulanmaya çalışılması durumda büyük
sorunlar çıkaracak niteliktedir.
Özgür Eğitim-Sen olarak yıllardır eğitim kurumlarında idareci atamalarında sınav puanı
esas olmak üzere adilane bir yönetici atama sisteminin getirilmesini savunduk. Ancak buna
karşın milli eğitim bakanlığı ise yıllardır okul yöneticilerini “kayırma” yöntemiyle atamaya
çalışmaktadır.Yayınlanan son yönetmelik ile bakanlık bu niyetinin tekrar ortaya koymuştur.


Mustafa SEVİNÇER
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BATMAN İL TEMSİLCİSİ 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.