Memur Sen, yüzde 6+6 istedi

Memur Sen, yüzde 6+6 istedi

Memur Sen, yüzde 6+6 istedi

 Memur Sen, 2014 yılı için yüzde 6+6, 2015 yılı için yüzde 6+6 ve  100 TL taban aylığa  zam istedi.

Konfedersyondan yapılan açıklamada ayrıca; Sendika  üyeleri  için verilen toplu  sözleşme  priminin 90tl  yeçocuk   yardımının  50TL  ye  çıkarılması talep edildi.

Bunun yanı sıra, çalışmayan eşler için ödenen 163 TL   aile   yardımının117   TL  daha eklenerek 230  TLye  çıkarılması isteniyor.

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 2014-2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU  SÖZLEŞME TALEPLERİ  ÖZET  TABLOSU
TALEP KONUSU MEVCUT DURUM TALEBİMİZ

TABAN AYLIĞI

++++++

MAAŞ VE ÜCRETLERE İLİŞKİN  ORANSAL ARTIŞ ( AYLIK KATSAYISI ARTIŞI)

1000x1,0275 =1027,5 TL

0,076791

TABAN AYLIĞINA  100 TL  SEYYANEN  ZAM

(1027,5+100)x/+(0,06) = 1195 ,15  TL

(01.01.2014  tarihinden  itibaren)

2014 yılı için % 6 + % 6

2015 yılı için % 6 + % 6

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Üç  ayda  bir 45- TL  (Yıllık 180- TLaylık  15- TL )

2014 Yılı Üç  Ayda  bir 90  TL  (Yıllık 360  TLAylık30 TL )

2015 Yılı Üç  Ayda  Bir 120  TL  (Yıllık 480  TLAylık 40  TL )

Yetkili  Sendika  üyelerine  %50 artırımlı ödenir.(Yıllık 540/720,  Aylık  45/60TL) 279.840 YTL

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI 4.028,86 TL 5. 500 - TL  (01.01.2014  tarihinden  itibaren)

AİLE (Eş-Çocuk) YARDIMI

Yardımı =Gösterge x Aylık  Katsayısı

Çocuk   Yardımı = Gösterge x  Aylık Katsayısı

Eş Yardımı 
2.134 x0,076791 = 163, 90 TL

Çocuk Yardımı 
250x 0,0761791 =19,20  TL  (6  Yaş üstü) 
38.40 TL (6 Yaş ve altı)

234 TL

Emekli Kamu  görevlilerine   117   TL  olarak ödenir. (01.01.2014  tarihinden  itibaren )

50 TL

( 01.01.2014  tarihinden  itibaren her  çocuk  için eşit olarak ve emekli kamu  görevlileri   deyararlandırılır )

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ Emeklilere maaş aldıkları  banka tarafından promosyon  ödemesi yapılmıyor. Emeklilere maaş aldıkları  banka  tarafından promosyon  ödemesine  yönelik olarak Sosyal Güvenlik  tarafından  bankalarla  protokol imzalanması.

KIDEM AYLIĞI

( Kıdem Aylığı = Kıd . Ayl . Gös.x  Hizmet Yılı x  Aylık Katsayısı)

20x1x0,076791 =1,53 TL

Hizmet  yılında 25 yıl sınırlaması var.

100 x 1 x 0,081398 = 8,13 TL

(01.01.2014  tarihinden  itibaren)

20 Gösterge rakamının 100’e yükseltilmesi.

Kıdem aylığının  hesaplanmasında  25 yıl sınırlamasının kaldırılması

4/C ( GEÇİCİ PERSONEL ) STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN DURUMU

11 Ay 28 gün istihdam,

İş güvencesi yok.

Kadroları yok.

Bakanlar  Kurulunda  belirtilen gösterge rakamları  ile   aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutarda  maaş alıyorlar.

* Kadroya geçirilmeleri,

* Aylık  katsayısında yapılan artış dışında;

1/1/2014’ den   geçerli olmak  üzere 200  TL seyyanen  zam

1/7/2014’ den   geçerli olmak  üzere 200  TL seyyanen  zam

*( Yükseköğrenim   mezunu  4/ C’li  personel  için seyyanen  zam   oranının  daha  yüksek uygulanması)

Aile   yardımından   yararlandırılması .

666 sayılı KHK KAYNAKLI MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmış ve kamu görevlilerinin ek ödeme oranları belirlenmiştir. Söz konusu belirlemede, öğretmen ve öğretim elamanları başta olmak üzere azımsanmayacak sayıda kamu görevlisi mağdur edilmiştir. Başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere ek ödeme kaynaklı mağduriyeti bulunan kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde ek ödeme veya diğer bordro kalemleri aracılığıyla artış yapılması; bu çerçevede hizmet kollarındaki yetkili sendikaların talepleri doğrultusunda ek ödeme/özel hizmet tazminatı ve benzeri maaş kalemlerinde artış yapılması.

DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı =Doğ. Yard . Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı

2500 x 0,076791 = 191.97 TL

10000 x0,081398 = 813,98

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

ÖLÜM YARDIMI

(Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 2)

Memurun Eş ve Çocuğu İçin- En yüksek Devlet Memuru Aylığı x 1 )

Memurun Kendisi için= 729,5x2= 1.459 TL

Memurun Eş ve Çocuğu İçin 729,5 x 1 = 729,5 TL

Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 4 773,28 x 4 = 3,093,12 TL

Memurun Eş ve Çocuğu İçin=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x 2 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

KREŞ YARDIMI -----------------------

Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL

Diğer illerde 250 TL ( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

EVLENME YARDIMI -------------------------

Memurun kendisinin evliliğinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 5 katı = 773,28 x 5 = 3.866 TL

Çocuklarının evlilikleri halinde; En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 2 katı = = 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

ULAŞIM YARDIMI --------------------------

Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

YEMEK YARDIMI Ayni Yardım Yapılıyor

Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

GİYECEK YARDIMI Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen kadro ve unvanlar için farklı miktarda yapılıyor ve bütün kamu görevlileri faydalanamıyor.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde

2014 yılı için 100 TL

2015 yılı için 125 TL

HARCIRAH (YEVMİYE) VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 38 ,50

b) Ek göstergesi 5800 ( dahil ) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50 
c) Ek göstergesi 3000 ( dahil ) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

Konaklama Ücreti Gündeliğin 10 günü aşmamak üzere %50 fazlası olarak ödenir.

Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine;

2014 Yılı İçin 50 TL

2015 Yılı İçin 60 TL

Konaklama Ücreti ; 10 günlük süre sınırlaması olmaksızın gündelik tutarının %50 fazlasını aşmamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenir.

FAZLA MESAİ

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre farklı tutarlarda (1.45 TL, 1,53 TL, 2.50, 5.70 TL) ödeme yapılıyor.

375 sayılı KHK’nın ek 13 üncü maddesine göre altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebiliyor.

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;

(2014 için 4 TL , 5 TL, 7 TL, 15 TL)

(2015 için 5 TL, 6 TL, 9 TL, 20 TL)

375 sayılı KHK’nin Ek 13 üncü maddesindeki altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere sınırlamaları uygulanmaz.

EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı ) 12.105 x 0,076791 =965,5 TL 18.130 x 0,081398 =1.475, 75 TL
YAN ÖDEME KATSAYISI ve GÖSTERGE RAKAMLARI 0,02435 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları uygulanıyor. %50 arttırılmak suretiyle 0,03652 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları % 50 artırımlı uygulanır.
EK ÖDEMENİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmiyor ve ek ödeme emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmıyor.

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınması.

(Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmesi nedeniyle prim miktarındaki artış Hazine tarafından karşılanması)

EMEKLİ İKRAMİYESİ Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırı var. (Otuz yıldan sonraki hizmet süreleri ikramiye de dikkate alınmıyor.)

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması

(Otuz yıldan sonraki hizmet sürelerinin ikramiyenin ödenmesinde dikkate alınması)

399 sayılı KHK’ye eki II Sayılı CETVELE TABİ PERSONEL

Ek ödeme oranları emsali devlet memurundan düşük

Gelir vergisi tutarları emsali devlet memurlarından yüksek

Arazi tazminatı alamıyorlar

Ek ödeme oranları emsali devlet memurlarından düşük olamaz.

Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz.

Devlet memurlarının arazi tazminatından yararlanmasına ilişkin hükümler aynen uygulanır. .

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmiyor. Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi
KILIK-KIYAFET DÜZENLEMESİ Başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafete ilişkin darbe dönemi Yönetmeliği kaynaklı yasaklar var. Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi
BİR DERECE VERİLMESİ VE DİSİPLİN CEZALARININ AFFI 2005 yılından önce göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmiş ve disiplin cezalarının affına ilişkin en son düzenleme 2005 yılında yapılmıştır.

2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi

2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması

(Yüz kızartıcı suçlar ile devlete karşı işlenen suçlar vb. suçlar hariç olmak üzere)

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 Yorum