Taşra Yöneticilerinin Örgütlenme Hakkı!

Taşra Yöneticilerinin Örgütlenme Hakkı!

“Askerler, polisler, hakimler sendikalı olmalı da MEB’de sendikalı olamayanlara ne demeli? Sendika üyeliği konusunda mağdur edilen bir kesim var. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürleri...“

Memursen Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu’nun geçen hafta içerisinde emniyet mensuplarının sendika kurması ile ilgili açıklamalarının satır aralarında söyledikleri önemliydi! Bazı kesimler  “Emniyet Genel Müdürleri de Diyanet İşleri Başkanları da itaat eden kullardan zevk alabiliyor. En despot kararlar Diyanet, Emniyet ve Genelkurmay'da alınır” sözlerini farklı yerlere çekse de söylemlerine katılmamak mümkün değil. Bu üç kurumun demokratik kararlar aldığını söylemek mümkün değil. Bu Ülkede yaşayan herkes bunu bilir… Ama uzun zaman cesaret edip bu konuları kimse gündeme getiremedi. Benim asıl bahsetmek istediğim Başkan’ın şu sözü “Türkiye demokratikleşecekse askerler de polisler de hakimler de savcılar da örgütlenebilmeli ve sendika kurabilmelidir”

Askerler, polisler, hakimler sendikalı olmalı da MEB’de sendikalı olamayanlara ne demeli? Sendika üyeliği konusunda mağdur edilen bir kesim var. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürleri... Bu yöneticiler ile ilgili MEB’de hiçbir çalışma yapılmıyor. Daha önce Dernek olarak defalarca bu konuyu gündeme getirdik. Hatta kanun değişikliği teklifi hazırlayıp medya ile paylaştık. Kimse sahip çıkmadı… Bu kadrolarda çalışanların sayısının az olması nedeni ile destek görmediğimizi düşünüyoruz. MEB tam anlamıyla demokratikleşemiyorsa, güvenlik kurumlarında demokrasiden bahsedebilir miyiz?
İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürlerinin sendikalara üye olmasında ki en büyük engel Sendikalar Kanunun 15. Maddesinin c) bendidir. Yakın zamanda 4688 sayılı kanunda değişiklik yapıldı. Ama bu maddede yapılan değişiklik bizleri kapsamadı. Sesimizi duyan olmadı. Doğrusu sendikalardan da destek görmedik! Böyle bir değişikliğin yapılması ise yasal zorunluluk haline gelmiştir.  Ülkemizin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 nolu sözleşmesinin 2. bölümünde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesinde örgütlenme özgürlüğü açık bir şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Şartı’nın (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) 5. Maddesinde de, “sözleşmeci taraflar çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için, yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma veya bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak ve geliştirmek amacıyla, ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi yükümlenirler” düzenlemesi ile örgütlenme hakkı düzenlenmiştir.

Yeni bir anayasanın hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde, örgütlenme özgürlüğünü ilgilendiren anayasa maddelerinin de ele alınması, Ülkemizde demokratikleşme çabaları bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Anayasanın 51. Maddesi “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Hükmü bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 90. Maddesinde “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” Denilmektedir.

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları hakkında ki kanunun uluslar arası sözleşmelerde yer alan hükümlere uygun olarak değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Anayasamızın 90. Maddesi gereği bu değişiklik gerçekleştirilmelidir.

Sayın Başkan; asker, polis ve yargı mensuplarının sendikalaşması gerektiğini söylerken, MEB’de bu hususta mağdur edilmiş İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürlerinin de örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması için destek vermelidir.

Davut ÇALIŞKAN

Ueyder Başkan Yardımcısı

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.