Zorla Becayiş Olmaz!

Zorla Becayiş Olmaz!

Zorla Becayiş Olmaz!


 Milli Eğitim Bakanlığı’nın yer değiştirmeler konusunda kaş yaparken göz çıkarmayı adet haline getirdiğini görüyor, eğitim hizmeti, öğrenciler ve öğretmenler adına üzüntü duyuyoruz. Öğretmenlerin yaz tatilini zehir eden uygulamalar, 2012-2013 Öğretim yılı ilk yarısını da felç etmiştir. Özrü olan öğretmeni yıllardır uygulandığı gibi, tek kalemde ve koşulsuz il-ilçe emrine atamak yerine zincir alan değişiklikleri ve son olarak da becayiş uygulamasını getiren, bunu da doğru düzgün yapamayan bakanlık, gerçekten alan değiştirmek isteyenleri, norm fazlalarını, fen ve Anadolu liselerine atanamayanları, isteğe bağlı il içi- il dışı yer değiştiremeyenleri mağdur etmeye devam etmektedir.  
Zorla Becayiş Olmaz!
 
Bakanlık eliyle gerçekleştirilecek (merkezi) becayişi yıllardır talep eden Anadolu Eğitim Sendikası’nın becayişten anladığı ile öğretmenlerimizin muhatap olduğu re’sen atama aynı şey değildir.
 
Sendikamızın bakanlığa birkaç kez ulaştırdığı öneride, yıl boyu, her öğretmenin bırakacağı İLÇE taleplerinin, Şubat ve Ağustos dönemlerinde eşleşme yakalananlara kurum adı ile bildirilmesi ve talep bırakanların ONAY vermeleri ile işleme konulması şeklinde özetlenebilir. Her yıl, sırasıyla özür grubu ve isteğe bağlı yer değiştirmelerden sonra yapılması uygun olacaktır. Özür gruplarının zaten il-ilçe emrine atanması gerektiğinden, becayiş esas olarak isteğe bağlı yer değiştiremeyen öğretmenlere bir şans tanımak demektir. İlişik kesilinceye kadar iptali mümkündür, gönüllülük esastır.
 
Gelinen noktada, halen sürece müdahale edilebileceğini, temel yanlışlardan dönülebileceğini düşünüyoruz. Sendikamız hukuk servisinin özetleyerek MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne ulaştırdığı eleştiri ve öneriler aşağıda olup, üyelerimizin uğrayabileceği mağduriyetlerde bundan sonra da mücadele edeceğimizi ilanen duyuruyoruz.
 
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkez
 
 
 
T.C.
 
M.E.B.
 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne
 
Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde duyurularak işleme alınan becayiş uygulaması, hem özür grubu hem de isteğe bağlı olarak yer değiştirmeyi bekleyen öğretmenler açısından sorunludur. Genel Müdürlüğümüzün becayiş noktasında uzun zamandır beklediğimiz adımı atmış olmasından dolayı memnun olmakla birlikte, aşağıda özetlemeye çalıştığımız eksiklik ve yanlışların giderilmemesi durumunda hukuki bazı sorunlar yaşanabileceğini de öngörüyoruz.
 
Soruna yerinde teşhis koymak ve çözüme de katkı sağlamak amacıyla, üyelerimizden bize yansıyan sorunları sendikamızın önerileri ile birlikte derlemiş bulunuyoruz. Bu tespit ve önerilerimizin eğitim ve öğretimi daha fazla aksatmayacak, öğretmenlerimizi de mağdur etmeyecek şekilde değerlendirebilmeniz adına bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz. Gereğini arz ve talep ederim.
 
Cansel GÜVEN
 
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı
 
Ek: Becayiş Konusunda Sendikal Görüşümüz
 
Becayiş Konusunda Tespit ve Önerilerimizdir
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak yapılacak bir becayişte 5 şart aranır:
 
1- İki kişinin de memur olması,
 
2- Memurların aynı kamu kurumunda (bakanlıkta), aynı alanda çalışıyor olması,
 
3-Memurların başka il-ilçede çalışıyor olması,
 
4- Karşılıklı yer değiştirme taleplerinin bulunması
 
5- Atamaya yetkili amirin uygun bulması.
 
(657 Sayılı DMK73 üncü maddesinde bulunan “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler, bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır” hükmü).
 
Bu açık hükme ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına rağmen bakanlığımızın becayiş uygulamasında temel hatalar ve eksiklikler vardır. Şöyle ki;
 İl İçi özür grubu mağdurlarının, birbirleri ve talep edecek diğer öğretmenlerle karşılıklı yer değiştirmesine olanak verilmemiştir.
 İl içi sıralar çalıştırılarak puan üstünlüğüne göre adil bir yer değiştirme yapılmadan il dışından atama yapmak doğru değildir. Bu haliyle özrü olmayan öğretmen bedel ödemekte, haksızlığa uğramaktadır.
 Ağustos 2012 il dışı özür grubu başvurusu olup, yer değiştiremeyen öğretmenler becayiş başvurusu yapmış kabul edilmektedir, hukuken doğru değildir.
 Özre bağlı yer değiştiremediği halde il içinde alan değiştiren öğretmenler yeni alanları ve becayiş açısından mağdur olabilecektir.
 Eş özrü tayin başvuruları sırasında farklı illerde çalışan öğretmen eşlerin çoğu birbirlerinin çalıştığı ile ikisinin de gerçekleşmesi durumunda birini iptal etmek üzere tayin istemiştir. Tayin edilmemiş olan bu eşlerin sistem tarafından birbirleriyle eşleşmesi, yer değiştirmesi olasıdır.
 Öğretmen eşi yanına atanamadığı için, özel sektördeki pozisyonunu bırakıp, iş yerini kapatıp eşinin yanına taşınanlar mevcuttur. Bu aileler, ZORUNLU becayiş dayatması yüzünden öğretmen eşin tayin edilmesi tehlikesine muhataptır.
 Özür grubunda olup, tercih yapma hakkı da tanınmayan öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ilin-ilçenin yüzlerce kilometre uzağında bir kuruma atanma riskiyle karşı karşıyadır. Hangi eşleşmeye razı olacakları sorulmadığından aile bütünlükleri şansa bağlıdır, özürleri sürebilecektir.
 Kör becayiş riskini almak yerine yeni yer değiştirme dönemini beklemek isteyen özür grubu öğretmenlere “illa becayiş yapacaksın” denilemez.
 Özür grubundan başvurusu olmuş, halen becayiş talep etmeyen bir öğretmenin bakanlığa “İSTEMİYORUM” şeklinde bir dilekçe vermesine gerek yoktur, becayişe dair başvurusu zaten yoktur. Talep alınmadan yapılan atama İTİRAZ DİLEKÇESİ ile iptal edilmelidir, edilmemesi dava konusu olur.
 Becayiş için tercih yapabilen öğretmenlerin TEK TERCİHE zorlanması, puan yarışına neden olacak, bazı kurumlar hiç tercih edilmeyecek, fiili olarak becayiş yapanların sayısı minimal düzeyde kalacaktır. (Tercihler öncelik sırasına göre listelenmeli, 10 tercihe kadar izin verilmelidir.)
 Yazılım çapraz eşleşme yapılabilecek şekilde oluşturulmamıştır. Birbirlerinin okulunu tercih etmeyen öğretmenler, tercih transferi ile çaprazlama yer değiştirebilir.
 Özrü olup, okulunun tercih edilmesini bekleyen, uman birçok öğretmen okulun yeri, ulaşım durumu gibi kriterlerin kurbanı olacaktır.
 Becayiş duyurusunda yer almadığı halde, karşılıklı isteyerek yer değiştirmeler, il dışı isteğe bağlı yer değiştirme koşulları ve özre bağlı yer değiştirmelerle ilişkilendirilerek birlikte yapıldığından, mutlaka yolluğa tabi olmalıdır. Ödenmemesi durumunda dava konusudur.
 Sayılan eksikler ve sorunların giderilmemesi ve atama kesinleşmeden önce ONAYLAMA-REDDETME hakkı tanınmaması durumunda yapılacak becayiş, re’sen atama statüsünde olacağından güçlü bir dava nedenidir.
 
 
 
Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.