Yeni Yönetici Atama Yapan İller

Yeni Yönetici Atama Yapan İller

Yeni Yönetici Atama Yapan İller

 Bugün Sınava Dayalı Yönetici Atama Duyurusu Yapan İller

KIRŞEHİR (Md. Baş Yrd- Müdür Yrd)

KAYSERİ

YALOVA

BATMAN

KARABÜK

BİLECİK

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

            

Sayı   : 20674302-903.02-/                                                                                                                           25/02/2013 * 005066 Konu : Sınava Dayalı Yönetici Ataması                             

 

………….............................KAYMAKAMLIĞINA            (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

……..……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi  : a) 13 Ağustos 2009 Tarih ve 27318 Sayılı Resmi.Gazetede Yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.

          b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/09/2009 tarih ve 2323-77433 (2009/73) Nolu Genelge Emirleri

          c) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu.

 

         İlimizde münhal bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine (Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı) ilgi (a) Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile ilgi (b) Genelge ve ilgi (c) Kılavuz doğrultusunda, sınava dayalı müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ataması yapılması için başvurular 11/03/2013-15/03/2013 tarihleri arasında Valiliğimizce alınacaktır.

Başvurular, 11/03/2013-15/03/2013 tarihleri arasında, iller için hazırlanan MEBBİS İnternet sayfası “Yönetici Atama Başvuru” ekranı üzerinden elektronik ortamda, adayların durumlarına uygun toplam olarak en fazla 25 eğitim kurumunun tercih edilmesi suretiyle yapılacaktır.

 

A-Belirtilen başvuru tarihleri arasında sınava dayalı atama için, başvuran yönetici ve öğretmenlerin başvuruları kurumunca onay ekranından onaylanarak, iki adet ekran çıktısı alınacaktır. Ekran çıktılarından bir tanesi kurumda kalacak, diğer ekran çıktısına;

1-Başvuru tarihleri içerisinde MEBBİS’ den alınmış Hizmet Belgesi,

2-Varsa, Ek-2 Değerlendirme Formunda belirtilen ve aslına uygunluğu onaylanmış [Başöğretmen, Uzman Öğretmenlik,  Yüksek Lisans Belgesi (Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hariç), Doktora Belgesi vb.] suretleri,

3-Değerlendirmeye esas kabul edilebilecek diğer belgeler de eklenip, bekletilmeden İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.

B-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri; 

1-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, eğitim kurumlarından gelen başvuruları inceleyip, onay ekranından onaylayıp, başvuru evraklarını kesinlikle bekletmeden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine elden gönderip teslim edeceklerdir.

2-Sınava Dayalı Atamalar ile ilgili en son başvuru evraklarını en geç 15/03/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar;

Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine göndererek elden teslim edeceklerdir.

C-Başvuru süresi başladığında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yöneticiler tarafından yapılan başvuruları inceleyip onaylayarak başvuru süresinin sonunu beklemeden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları (Atama) Şubesine elden teslim edeceklerdir.

D-Sınava Dayalı Yönetici (Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı) ataması yapılacağı için başvuru yapan adayların başvuracağı eğitim kurumları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince titizlikle incelenecek, yanlış başvurular kabul edilmeyecek, sistemde onaylanmayıp reddedilecek ve reddedilen başvurularla ilgili belgeler Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir. Eksik yada yanlış belge ile sınava dayalı yönetici olarak ataması yapılacak adaylar, atanmış olsalar bile atamaları iptal edilecektir.

E-Eğitim Kurumlarının yöneticiliklerine sınava dayalı atanma başvurusunda bulunacakların başvurular başlamadan önce MEBBİS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol ederek, varsa eksik ve hatalı bilgileri güncelleştireceklerdir. Başvuruların başlama tarihi olan 08/03/2013 tarihinden sonra sistem üzerinden herhangi bir güncelleştirme yapılmayacaktır.

 

F- En son Bakanlık atama kararnamesindeki alanı ile MEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanı farklı olan öğretmenlerinMEBBİS Özlük Modülü’ndeki alanını düzelttirmeden, MEBBİS Özlük Modülü’nde görünen hatalı alandan yaptığı başvurusu iptal edilecektir. Hizmet Belgesine işlenmemiş olan yöneticilik görevleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

G-Başvuru yapan yöneticilerin yöneticilik ve öğretmenlik sürelerinin hesaplanmasında ilgi (a) yönetmelik eki Ek-2’de belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. 

H-Başvuru evraklarındaki bilgi ve belgelerin yanlışlığından veya eksikliğinden adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

I-Yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumlarının listeleri ve değişiklikler https://kayseri.meb.gov.tr İnternet adresinden; ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Genelge ve ilgi (c) Emir ile Bakanlığımızca yapılabilecek olan açıklama ve değişiklikler ise https://ikgm.meb.gov.tr İnternet adresinden temin ve takip edilecektir.

İ-Başvuru işlemlerinin elektronik ortamda onaylanmasından ve belgelerin İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştırılmasından ilgili kurumlar sorumlu olacaktır.

J-Sınava dayalı atamalara başvuracaklarda aranacak şartlar ilgi (a) Yönetmeliğin 7., 8., 17., 18., 19., 20., 23., ve 25. maddelerinde, ilgi (b) Genelgede ve ilgi (c) Emirde belirtilmiştir. Başvuruda bulunacak adaylarda aranan ilgili şartları buralardan incelemeleri gerekmektedir.

K-Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

1- Gerekli şartları taşımadan,

2- Bakanlığımızın https://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” dışında bir belgeyle,

3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

4- Posta yoluyla,

5- İstenilen bilgileri uygun bir biçimde işaretlemeden,

6- “Elektronik Başvuru Formu” çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

7- Vekâlet olmadan başkasının adına,

yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değişikliği yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

L-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümünün 9. maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi, ilan edilen eğitim kurumlarının Okul/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edilmesi, varsa hataların duyuru süresi sona ermeden, Müdürlüğümüze bildirilmesi, adayların herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için bütün eğitim kurumlarına duyurulmasını ve gereğini önemle rica ederim.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      (İMZA)

                                                                                                                                                                           İ. Halil ÇOMAKTEKİN

                                                                                                                                                                                        Vali a.

                                                                                                                                                                                 Vali Yardımcısı

DAĞITIM      : Gereği İçin     : 

16 İlçe Kaymakamlığına ve Müdürlüğümüze Bağlı Kurumlara  

Resmi Yazı İçin Tıklayın
Kurum Müdürlüğü Sınava Dayalı Atamaya Açık Olan Eğitim   Kurumlarının Listesi
  Müdür Başyardımcılığı Sınava Dayalı Atamaya Açık Olan Eğitim   Kurumlarının Listesi
  Müdür Yardımcılığı Sınava Dayalı Atamaya Açık Olan Eğitim   Kurumlarının Listesi

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.