Yöneticiliği Düşen İlkokul Yöneticilerinin Durumu Ne Olacak?

Yöneticiliği Düşen İlkokul Yöneticilerinin Durumu Ne Olacak?

Türk Eğitim-Sen, MEB’den Yöneticiliği Düşen İlkokul Yöneticilerinin Mağduriyetinin Giderilmesini Talep Etti.

  Türk  Eğitim -Sen tarafından yapılan açıklamaya göre;

Bilindiği üzere 6287 sayılı Kanun uyarınca, ilköğretim   kurumlarının   öğrenci  ve öğretmen nakilleri yapılarak dönüşümleri tamamlanmıştır. Dönüşüm  işlemleri sonrasında çok sayıda okulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan öğrencilerin sayısının 150’nin altına düşmesi nedeniyle Müdür ve Müdür Yardımcısı normları iptal edildiği için yöneticileri norm kadro fazlası durumuna düşmüştür. Bu sebeple telafisi güç veya imkânsız mağduriyetler ortaya çıkacaktır.

30.3.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, ilköğretim kurumlarının öğrenci ve öğretmen nakilleri yapılarak dönüşümleri tamamlanmıştır. Ancak 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıEğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sınava başvuru ve atama şartları" başlıklı 5. maddesinin (c) fıkrasına göre, "Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak" şartı getirilmiştir. Bu sebeple bazı yöneticilerimiz alanı itibariyle görev yaptığı okula atanabilme veya kurumunda aylık karşılığı ders okutabilme şartına haiz olmadığından norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

Bu yöneticilerin sorunu 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe eklenen "Dönüştürülen okulların yöneticileri" başlıklı Geçici Madde 2 - (1) ile 6287 sayılı Kanun gereği “dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır." hükmü ile çözülmüştür.

Ancak dönüşüm işlemleri sonrasında birçok okulumuzun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin sayısının 150'nin altına düşmesi nedeniyle Müdür ve Müdür Yardımcısı normları iptal edilmiş, çok sayıda yöneticimiz norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.  Nitekim ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinin ç fıkrasında "Norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri sona erer." denilmektedir. Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinde ise öğrenci sayısının 150'nin altına düşmesi nedeniyle norm fazlası durumuna düşen yöneticilerimizin mağduriyetlerini giderici açık bir hüküm yer almamaktadır. Bu durum yöneticilerimizin kazanılmış haklarını ihlal edecek ve gelecekte telafisi güç ve imkânsız sorunların doğmasına yol açacaktır.

Türk Eğitim-Sen olarak 28 Ağustos 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunarak İlkokula dönüşen ve bünyesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri Ortaokula nakledilen, öğrenci mevcudu 150’nin altına düştüğü için de müdür ve müdür yardımcısı norm kadroları iptal edilen ve norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticilerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.